ผ้าสักหลาด

โทนน้ำตาล

โทนเหลือง

โทนชมพู

โทนม่วง

โทนเขียว

โมโนโทน